Box Score | University of Rio Grande - Ohio Wesleyan Dual

Box Score | University of Rio Grande - Ohio Wesleyan Dual

Weight Ohio Wesleyan
Wrestler
University of Rio Grande
Wrestler
Result
125 #380 Chase Wolfingbarger (NAIA) Lucas Chess L TF5 15 - 0 5:35
133 #111 Donovan Ortiz (Forfeit) W FOR 0 - 0
141 #248 Max Beard (Forfeit) W FOR 0 - 0
149 #74 Bryce Wittman (NAIA) Mitchell Freeman L SV-1 7 - 5
157 #173 Caleb Blake (NAIA) Kaylin Foust W MD 11 - 3
165 #116 Jaret Lowry (NAIA) Tommy Mabry W DEC 12 - 11
174 #174 Desmon Perry (NAIA) Kiah Smith W DEC 3 - 0
184 #245 Ross Eggleston (NAIA) Owenn Meyer W DEC 7 - 2
197 #216 Marquel Henry (NAIA) Logan Huggins W DEC 4 - 2
285 #191 Alhaji Sidibe (NAIA) Michael Peneski W FALL 5:45
Weight Ohio Wesleyan
University of Rio Grande
Result
125 #380 Chase Wolfingbarger
(NAIA) Lucas Chess
L TF5 15 - 0 5:35
133 #111 Donovan Ortiz
(Forfeit)
W FOR 0 - 0
141 #248 Max Beard
(Forfeit)
W FOR 0 - 0
149 #74 Bryce Wittman
(NAIA) Mitchell Freeman
L SV-1 7 - 5
157 #173 Caleb Blake
(NAIA) Kaylin Foust
W MD 11 - 3
165 #116 Jaret Lowry
(NAIA) Tommy Mabry
W DEC 12 - 11
174 #174 Desmon Perry
(NAIA) Kiah Smith
W DEC 3 - 0
184 #245 Ross Eggleston
(NAIA) Owenn Meyer
W DEC 7 - 2
197 #216 Marquel Henry
(NAIA) Logan Huggins
W DEC 4 - 2
285 #191 Alhaji Sidibe
(NAIA) Michael Peneski
W FALL 5:45