Box Score | West Virginia Tech (WVa) - Wilkes Dual

Box Score | West Virginia Tech (WVa) - Wilkes Dual

Weight Wilkes
Wrestler
West Virginia Tech (WVa)
Wrestler
Result
125 #9 Austin Fashouer (Forfeit) W FOR 0 - 0
133 #66 Jack Bauer (NAIA) Steven Slack W MD 10 - 2
141 #448 Josef Lundin (Forfeit) W FOR 0 - 0
149 #266 Allen Kokilananda (Forfeit) W FOR 0 - 0
157 #330 Benjamin Griffith (NAIA) Logan Allen W FALL 2:19
165 #137 Charles Everdale (Forfeit) W FOR 0 - 0
174 #107 John Devito (NAIA) Isaiha Casto L DEC 9 - 7
184 #186 Alexis Perez (NAIA) Jacob Thomas W DEC 14 - 8
197 #28 Cameron Butka (Forfeit) W FOR 0 - 0
285 #63 Nevin Rauch (Forfeit) W FOR 0 - 0
Weight Wilkes
West Virginia Tech (WVa)
Result
125 #9 Austin Fashouer
(Forfeit)
W FOR 0 - 0
133 #66 Jack Bauer
(NAIA) Steven Slack
W MD 10 - 2
141 #448 Josef Lundin
(Forfeit)
W FOR 0 - 0
149 #266 Allen Kokilananda
(Forfeit)
W FOR 0 - 0
157 #330 Benjamin Griffith
(NAIA) Logan Allen
W FALL 2:19
165 #137 Charles Everdale
(Forfeit)
W FOR 0 - 0
174 #107 John Devito
(NAIA) Isaiha Casto
L DEC 9 - 7
184 #186 Alexis Perez
(NAIA) Jacob Thomas
W DEC 14 - 8
197 #28 Cameron Butka
(Forfeit)
W FOR 0 - 0
285 #63 Nevin Rauch
(Forfeit)
W FOR 0 - 0